Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Clopidogrelgebruik bij kinderen

Door op 01-02-2006

Doel van dit onderzoek was om verslag te doen van de ervaring met clopidogrel toegepast voor de primaire en secundaire preventie van trombotische verschijnselen bij kinderen met complexe hartafwijkingen na interventie-katheterisatie en om aanbeveling te doen over de dosering. Daartoe werd in een groot kinderziekenhuis retrospectief nagegaan welke kinderen in de achterliggende 3 jaar en 3 maanden met clopidogrel behandeld waren. Dit bleken slechts 15 kinderen te zijn, waarvan 14 een cardiale interventie-katheterisatie hadden ondergaan. Eén kind (16 jaar) was opgenomen wegens myocardischemie na cocaïnegebruik. Alle kinderen hadden, naast de clopidogrel, nog één of meer vormen van anticoagulantiatherapie gedurende enige tijd: 13x acetylsalicylzuur, 5x heparine (waarvan 4 ook met acetylsalicylzuur), 2x warfarine (eveneens met acetylsalicylzuur) en 5x enoxaparine (en ook nog: 1x met heparine, 1x met acetylsalicylzuur en 3x met heparine en acetylsalicylzuur).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 2 - Editie 2, 2006