Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Combinatietherapie met hydrochloorthiazide en atenolol bij hypertensie: het effect van het geneesmiddel waarmee men de behandeling begint

Door op 31-03-2010

Er zijn aanwijzingen dat thiazides het renine-angiotensinesysteem activeren met als gevolg een hogere gevoeligheid voor geneesmiddelen die op dat systeem inwerken (zoals bèta-blokkers, ACE-remmers en angiotensinereceptorblokkers). Dit impliceert dat het geneesmiddel waarmee men de hypertensiebehandeling begint, bepalend kan zijn voor het antihypertensieve effect. Beginnen met thiazides zou dus een beter antihypertensief effect moeten opleveren dan beginnen met bijvoorbeeld een bèta-blokker. Aangezien deze hypothese nog niet is onderzocht, baseerden Johnson et al. er een onderzoek op.
Patiënten met ongecompliceerde hypertensie werden gerandomiseerd naar monotherapie met hydrochloorthiazide of atenolol. Daarna werd het andere geneesmiddel aan de behandeling toegevoegd. De bloeddrukverandering werd gemeten en vergeleken tussen ras en volgorde van de geneesmiddelbehandeling. In totaal kregen 368 patiënten de combinatietherapie. Behandeling in de volgorde hydrochloorthiazide en daarna hydrochloorthiazide + atenolol gaf een grotere bloeddrukdaling dan behandeling in de volgorde atenolol en dan atenolol + hydrochloorthiazide (p< 0,0001). Dit verschil blijft zichtbaar in de eerste 4-6 maanden van de behandeling, hetgeen steun verleent aan de hierboven vermelde hypothese. Patiënten van het negroïde ras toonden na monotherapie met hydrochloorthiazide een grotere bloeddrukdaling dan blanken en een kleinere bloeddrukdaling na behandeling met atenolol alleen. Dit effect verdween echter na behandeling met de combinatietherapie. Niet beantwoord is de vraag hoelang het bloeddrukverlagend effect na aanvang van de monotherapie met hydrochloorthiazide blijft bestaan.

Belangenverstrengeling: geen.

Johnson JA, Gong Y, Bailey KR, Cooper-DeHoff RM, Chapman AB, Turner ST et al. Hydrochloorthiazide and atenolol combination antihypertensive therapy: effects of drug initiation order. Clin Pharmacol Ther 2009: 86; 533-539.

Hydrochloorthiazide is in Nederland op de markt als zodanig
Atenolol is in Nederland op de markt als zodanig en als Tenormin®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 31 maart 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 2 - Editie 2, 2010