Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Combinatietherapie van matig tot ernstig COPD met salmeterol, fluticason en tiotropiumbromide is beter dan die met de individuele componenten

Door op 01-04-2009

Bij de behandeling van COPD worden salmeterol en fluticason (SF) en tiotropiumbromide (TIO) vaak afzonderlijk van elkaar gebruikt. Er zijn weinig gegevens beschikbaar over de werkzaamheid wanneer zij tezamen worden gebruikt. Daarom vergeleken Singh et al (2008) de werkzaamheid van de combinatie van SF (50/500 g) tweemaal daags samen met TIO (18 g) eenmaal daags met die van de afzonderlijke behandelingen. Het gerandomiseerde, dubbelblinde, cross-over onderzoek werd uitgevoerd bij 41 patiënten met COPD; er was een uitwasperiode van twee weken tussen de behandelingen. De behandelduur bedroeg 14 dagen. Als maat voor de longfunctie werden plethysmografie en spirometrie uitgevoerd. Het primaire eindpunt was de verbetering van de oppervlakte onder de curve van de specifieke luchtweg weerstand (gemeten met plethysmografie) op dag 14 na aanvang van de therapie tussen 0-4 uur na medicatie (AUC0-4hsGaw). De AUC0-4hsGaw na gebruik van SF + TIO was significant hoger dan die na toepassing van TIO (22%) of van SF (27%) (voor beide p < 0,001). Ook het ‘forced expiratory volume in 1 second’ (FEV1) was significant verbeterd bij gebruik van de combinatie in vergelijking met dat van TIO (212 ml; p<0,001) en van SF (120 ml; p=0,17). Ook in klinisch opzicht verbeterden de patiënten op de combinatietherapie beter dan op SF of TIO alleen. Ook was er significant minder noodmedicatie nodig bij toepassing van de combinatietherapie gedurende de behandelperiode. Kortom, de combinatie van SF en TIO lijkt op alle fronten beter voor de behandeling van patiënten met COPD dan de toepassing van SF en TIO afzonderlijk.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009