Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Comorbiditeit bij diabetici van invloed op bloedglucosecontrole en kans op cardiovasculaire aandoeningen

Door op 30-04-2010

Veel professionele organisaties bevelen aan dat bij diabetici met een beperkte levensverwachting (onder andere door comorbiditeit) uitsluitend handhaving van een HbA1c-waarde van 53 mmol/mol (7%) niet afdoende is om complicaties te voorkomen. Doordat de aanwezige literatuur hierover tegenstrijdig is, hebben Greenfield et al. prospectief observationeel onderzoek verricht. Doel was na te gaan of bij diabetici met een lage of een hoge comorbiditeit handhaving van de HbA1c-waarde, door behandeling op een waarde van 48 mmol/mol (6.5%) of minder ten opzichte van 53 mmol/mol of meer, tot verschillen leidt met betreffende cardiovasculaire gebeurtenissen. Op basis van de Total Illness Body Index (TIBI; drempelwaarde 12) werden 1498 diabetici met lage comorbiditeit en 1115 diabetici met hoge comorbiditeit opgenomen in het onderzoek en gedurende vijf jaar gevolgd. Na deze vijf jaar werd nagegaan wat de invloed was van de gehandhaafde HbA1c-waarde op de incidentie van cardiovasculaire gebeurtenissen. Indien de HbA1c-waarde vanaf het begin van het onderzoek 48 mmol/mol of lager was, traden in de groep met weinig comorbiditeit minder vaak cardiovasculaire gebeurtenissen op ten opzichte van de groep met hoge comorbiditeit. Ditzelfde gold voor de groepen waarin het HbA1c-gehalte 53 mmol/mol of hoger was. Ook hier was sprake van minder cardiovasculaire gebeurtenissen in de groep met lage comorbiditeit. De incidentie van cardiovasculaire gebeurtenissen in de groep met lage comorbiditeit was significant minder in de groep waarin het HbA1c-gehalte op 48 mmol/mol of minder werd gehouden ten opzichte van de groep waarin dit 53 mmol/mol of meer was. Bij de diabetici met een hoge comorbiditeit was dit effect van de HbA1c waarde niet aanwezig.
Alhoewel de auteurs aangeven dat de opzet van het onderzoek (observationeel) niet toestaat dat er causale verbanden tussen de gekozen uitleesmaten wordt gelegd en dat er ook nog een aantal tekortkomingen in het onderzoek waren, suggereren zij dat er bij diabetici met een hoge comorbiditeit geen effect is van intensieve bloedglucosewaardecontrole op vermindering van cardiovasculaire gebeurtenissen. Bij de groep diabetici met een lage comorbiditeit is dit echter wel het geval. Hier is het nastreven van een HbA1c-waarde van 48 mmol/mol of lager zinvol.

Opmerking referent: dit onderzoek vraagt om bevestiging in een onderzoek met een andere opzet.

Belangenverstrengeling: dit onderzoek werd gefinancierd door Pfizer.

Greenfield S, Billimek J, Pellegrini F, Franciosi M, De Bernardis G, Nicolucci A, Kaplan SH. Comorbidity affects the relationship between glycemic control and cardiovascular outcomes in diabetes. Ann Intern med 2009;151:854-860.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 30 april 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2010