Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Crisis in osteoporoseland?

Door op 16-07-2018

De crisis in osteoporoseland wordt veroorzaakt door tendentieuze informatie in de lekenpers over ‘te veel calcium is schadelijk’ en bisfosfonaten die kaaknecrose zouden veroorzaken. Tandartsen dienen het voortouw te nemen en de feiten eerlijk weer te geven. Nu worden alle bisfosfonaten te vaak over één kam geschoren. Terwijl het probleem van de bisfosfonaten en kaaknecrose vooral speelt bij kankerpatiënten die met een intraveneus bisfosfonaat worden behandeld. Gebitssanering voorafgaand aan toediening van bisfosfonaten of denosumab is nodig om de risico’s op kaaknecrose te beperken. De calciuminname is in Nederland vaak voldoende. De internationale studies die wijzen op schadelijkheid van calciuminname moeten dan ook met de nodige voorzichtigheid geïnterpreteerd worden. Te veel calcium kan inderdaad schadelijk zijn. Daarom is een suppletiedosis van 500 mg calcium in Nederland meestal voldoende. De driemaandelijkse doseringen vitamine D zijn bij ouderen (vooral verpleeghuispatiënten) daarentegen vaak te laag. Bisfosfonaten kunnen na tien jaar (tijdelijk) gestopt worden en indien nodig na circa twee jaar hervat. Stoppen van denosumab is niet aan te bevelen, omdat dit gepaard gaat met een verhoogde kans op spontane fracturen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 16 juli 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2018