Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Dagelijks gebruik van inhalatiesteroïden door kinderen met astma: wel de richtlijn, (nog) niet de dagelijkse praktijk

Door op 29-03-2014

Veel kinderen met astma gebruiken hun inhalatiesteroïden niet dagelijks, zoals voorgeschreven in astmarichtlijnen. Dat wordt deels veroorzaakt door afwijkende medische adviezen van artsen. Vaak is er echter sprake van therapieontrouw: de juiste medische adviezen worden niet opgevolgd door ouders en kinderen. Dit kan komen door barrières die ouders ervan weerhouden om medicatietoediening tot een dagelijkse routine te maken. Ouders kunnen de adviezen echter ook verkeerd begrepen hebben of heel bewust van de adviezen afwijken. Dit laatste is vaak gebaseerd op persoonlijke opvattingen over astma en medicatie die niet overeenkomen met de medische inzichten, waardoor het voor ouders volstrekt logisch is om de inhalatiesteroïden niet regelmatig te gebruiken. Wanneer de juiste medicatieadviezen gepaard gaan met voldoende zelfmanagementeducatie en aandacht voor de persoonlijke opvattingen van ouders, blijkt echter dat bij de meeste kinderen een goede therapietrouw bereikt kan worden. Een lage therapietrouw moet daarom voor artsen, verpleegkundigen en apothekers reden zijn om astmazorg te optimaliseren.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs T. Klok
P.L.P. Brand
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 29 maart 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 1 - Editie 1, 2014