Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De behandeling van gastro-oesofageale reflux bij het jonge kind

Door op 13-12-2013

Gastro-oesofageale reflux (GOR) is de terugvloed van maaginhoud in de oesofagus en is een normaal fysiologisch proces. Wanneer GOR hinderlijke klachten of complicaties veroorzaakt, wordt gesproken van gastro-oesofageale refluxziekte (GORZ). De diagnose GORZ is bij zuigelingen moeilijk te stellen, omdat klachten zeer aspecifiek zijn en ook kunnen voorkomen bij gezonde zuigelingen. De behandeling van GORZ kan worden ingedeeld in drie fasen: niet-medicamenteuze interventies, medicamenteuze interventies en chirurgie. Niet-medicamenteuze interventies betreffen uitleg aan en geruststelling van ouders en het verdikken van de voeding. Bij onvoldoende effect kan maagzuurremmende medicatie worden voorgeschreven in de vorm van H2-antagonisten of protonpompremmers (PPI's). Er is tot nu toe onvoldoende bewijs voor de effectiviteit van deze middelen bij de symptomen van GORZ. Bovendien levert de toediening van PPI's aan zuigelingen soms praktische problemen op. Chirurgische interventie is alleen geïndiceerd bij levensbedreigende complicaties van GORZ.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Erim van Os
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 13 december 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4, 2013