Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De beste manier om te stoppen met roken

Door op 17-11-2010

Het onderzoek naar de meest succesvolle manier om te stoppen met roken en niet opnieuw te beginnen is nog in volle gang. Smith et al. hebben een vergelijkend onderzoek gedaan naar de effectiviteit van vijf verschillende behandelmethoden. Van 7128 potentiële deelnemers (≥ 10 sigaretten per dag) waren uiteindelijk 1346 patiënten uit twaalf verschillende gezondheidszorginstellingen bereid om een serieuze stoppoging te ondernemen. Volgens toeval werd de behandelmethode voor elke deelnemer bepaald, te weten: 1. monotherapie met nicotinepleisters, 2. monotherapie met een nicotinezuigtablet, 3. monotherapie met bupropion als tablet met gereguleerde afgifte (SR), 4. combinatietherapie met nicotinepleister en nicotinezuigtablet of 5. combinatietherapie met bupropion SR en een nicotinezuigtablet. Telefonische begeleiding van hulpverleners zorgde voor extra motivatie en advies in moeilijke situaties. Na zeven dagen, acht weken en zes maanden werd beoordeeld hoeveel personen nog altijd gestopt waren met roken. Na zes maanden bleek combinatietherapie met bupropion SR en nicotinezuigtablet (OR 1; referentie) effectiever dan monotherapie met een van beide stoffen (OR 0.46-0.56). Nicotinepleister en nicotinezuigtablet (OR 1; referentie) bleken effectiever dan monotherapie met nicotinepleister (OR 0.56) of monotherapie met bupropion SR (OR 0.54).
De resultaten van dit onderzoek komen in grote lijnen overeen met een eerder onderzoek van Piper et al. (2009) waarin dezelfde behandelmethoden werden vergeleken. Uit het onderzoek van Smith et al. blijkt dat een groot deel van de rokers die gezondheidsinstellingen bezoeken bereid is om een serieuze poging tot stoppen te ondernemen. Een beperking van het onderzoek is dat het stoppen met roken niet met biochemisch onderzoek is gecontroleerd, hoewel uit eerdere onderzoeken is gebleken dat de zelfgerapporteerde abstinentie veelal juist is. Aanvullend onderzoek is nodig om de kosten versus baten van beschreven interventies te berekenen.
Schnoll et al. deden placebogecontroleerd onderzoek bij 568 volwassen rokers (≥ 10 sigaretten per dag) om de effectiviteit van langdurige behandeling (24 weken) met nicotinepleisters te vergelijken met een korter durende behandeling (8 weken). Na 24 en 56 weken werd het koolmonoxidegehalte in adem gemeten om zelf gerapporteerde abstinentie te bevestigen. Daarnaast werden de abstinentieduur, terugval en herstel, kosten, bijwerkingen en therapietrouw beoordeeld. De auteurs concludeerden dat langer durende therapie met nicotinepleisters de kans op abstinentie vergrootte en de periode van niet-roken verlengde, het risico op terugval verkleinde en de kans op abstinentie na terugval vergrootte, zonder toename van bijwerkingen. Aanvullend onderzoek wordt aanbevolen om de optimale therapieduur, de effectiviteit bij combinatie met andere interventies (advies van hulpverleners) en kosten van de behandeling nader te bepalen.

Belangenverstrengeling: deze onderzoeken zijn mogelijk gemaakt door het National Cancer Institute en het National Institute on Drug Abuse; de medicatie voor het onderzoek van Smith et al. werd beschikbaar gesteld door Glaxo SmithKline.

Schnoll RA, Patterson F, Wileyto EP, Heitjan DF, Shields AE, Asch DA, Lerman C. Extended Nicotine Treatment for Long-Term Smokers. Ann Intern Med 2010;152:144-151.
Smith SS, McCarthy DE, Japuntich SJ, Christiansen B, Piper ME, Jorenby DE, Fraser DL, Fiore MC, Baker TB, Jackson TC. Comparative Effectiveness of 5 Smoking Cessation Pharmacotherapies in Primary Care Clinics. Arch Intern Med. 2009;169(22):2148-2155.

Nicotine is in Nederland op de markt als Nicopass® (zuigtablet), Nicopatch® (pleister), Nicorette® (kauwgom, pleister, tablet voor sublinguaal gebruik), Nicotinell® (kauwgom, pleister, zuigtablet) en NiQuitin® (pleister, zuigtablet)
Bupropion is in Nederland op de markt als Wellbutrin XR® en Zyban®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. B.E. Smink
Thema Farmacotherapie
Publicatie 17 november 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 9 - Editie 9, 2010