Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De kosteneffectiviteit van farmacogenetisch onderzoek bij warfarine

Door op 01-04-2009

De gevoeligheid voor warfarine wisselt per persoon, dit is onder andere afhankelijk van onze genen.Van te voren onderzoeken welk genetisch profiel (genotype) iemand heeft zou de titratie van de dosis kunnen ondersteunen. Hierdoor zou het doorschieten van de antistolling en dus een ernstige bloeding voorkomen kunnen worden. De FDA heeft aan de productinformatie van warfarine laten toevoegen dat artsen moeten overwegen om het genetische profiel te testen voor aanvang van de antistolling met warfarine. Eckman et al. (2009) bestudeerden de kosten-effectiviteit van dosering op geleide van het genotype versus standaardbehandeling met warfarine bij patiënten met atriumfibrilleren. Hiervoor werd met behulp van bestaande literatuur een beslissingsmodel gemaakt (‘Markov state transition decision model’). Het artikel gaat voornamelijk over de ontwikkeling van een dergelijk model. Hieruit blijkt dat voor een gezonde 69-jarige man met nieuw gediagnosticeerd atriumfibrilleren zonder hartklepafwijkingen de genotypering $170.000 per QALY kost. Om onder de $50.000 per QALY te komen zou deze gendiagnostiek alleen gedaan moeten worden bij patiënten met een grote kans op bloedingen of moeten voldoen aan de volgende criteria: de resultaten moeten binnen 24 uur beschikbaar zijn, de test moet minder dan $ 200 kosten en door deze wijze van handelen zouden 32% van de grote bloedingen voorkomen moeten worden. De auteurs concluderen dat genotypering voor aanvang van gebruik van warfarine normaliter niet kosteneffectief is en alleen kosteneffectief zou kunnen zijn bij patiënten met een grote kans op bloedingen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 april 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 4 - Editie 4, 2009