Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De kracht van voorschrijfindicatoren

Door op 16-07-2018

De kwaliteit van voorschrijven kan gemeten worden met behulp van voorschrijfindicatoren. De huidige voorschrijfindicatoren zijn vooral gericht op aantallen voorschriften in een populatie. Recent zijn twee indicatorensets ontwikkeld die inzicht geven in de mate waarin patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2) of chronische nierschade bepaalde aanbevolen of minder wenselijke geneesmiddelen krijgen voorgeschreven. Deze indicatoren zijn patiëntspecifiek en kijken naar de aanbevolen behandeling met bloeddrukverlagende middelen, renine-angiotensine-aldosteronsysteem (RAAS-)remmers, statines, fosfaatbinders en bloedglucoseverlagende middelen, en naar het voorschrijven van minder gewenste middelen. Bijzonder is dat er een achttal indicatoren voor DM2 zijn ontwikkeld, die kijken naar het tijdig starten en intensiveren van de behandeling. Bij de ontwikkeling is rekening gehouden met aspecten om de indicatoren bruikbaar te maken voor de praktijk. Ze zijn valide bevonden en goed meetbaar met routinematig verzamelde data, waardoor extra registratie van gegevens niet nodig is. Op dit moment zijn negen indicatoren opgenomen in de landelijke indicatorenset voor DM2.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Denig, P.
Smits, K.P.J.
Thema Richtlijnen
Publicatie 16 juli 2018
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 2 - Editie 2, 2018