Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De medicamenteuze behandeling van een acuut loopoor bij kinderen met trommelvliesbuisjes

Twee van de drie kinderen met trommelvliesbuisjes krijgen een loopoor in het eerste jaar na plaatsing van de buisjes. In de dagelijkse praktijk zijn antibiotica oordruppels (al dan niet in combinatie met een glucocorticoïd), een oraal antibioticum of een afwachtend beleid de meest toegepaste behandelstrategieën. Uit nieuw onderzoek is gebleken dat antibiotica-glucocorticoïd oordruppels veel effectiever zijn dan een oraal antibioticum en een afwachtend beleid op zowel de korte als lange termijn. Kinderen zijn eerder klachtenvrij en hebben minder dagen met een loopoor in de maanden erna. Ototoxiciteit is een veelbesproken complicatie van gebruik van antibioticabevattende oordruppels. De huidige opvatting is echter dat de kans op ototoxiciteit door gebruik van de oordruppels kleiner wordt geschat dan de kans op ototoxiciteit door de infectie zelf. Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus en Pseudomonas aeruginosa zijn de meest voorkomende verwekkers en de keuze van oordruppels kan het beste hierop worden afgestemd. Belangrijk is ouders te adviseren het hoofd van het kind zijwaarts te draaien tijdens het druppelen en het hoofd in deze positie te houden gedurende enkele minuten na het druppelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren