Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De polypil ter voorkoming van hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten zijn wereldwijd de belangrijkste doodsoorzaak. De huidige preventiemethoden zijn echter niet optimaal en kunnen wellicht verbeterd worden met de ‘polypil’. Lonn et al. bespreken in een overzichtsartikel eerdere bevindingen over de polypil, waarin de samenstelling en de voor- en nadelen aan bod komen. Eerder werd bij patiënten met hart- en vaatziekten of patiënten ouder dan 55 jaar een daling van het aantal cardiovasculaire gebeurtenissen van 75% verwacht en bij ischemische hartziekten en beroertes een daling van respectievelijk 88% en 80%.
De polypil zou bij primaire preventie zowel risicofactoren als het aantal patiënten met hart- en vaatziekten kunnen verminderen. Het grootste effect is te verwachten bij patiënten van 55 jaar of ouder en vooral bij die patiënten met ten minste één extra risicofactor. De werkzaamheid en veiligheid bij primaire preventie zijn in onderzoek nog niet vastgesteld. Bij secundaire preventie zou de polypil de huidige problemen zoals onderbehandeling, kosten en therapieontrouw kunnen tegengaan. Voordat het zover is, zal eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de effecten bij primaire preventie en dient nagedacht te worden over zaken als farmaceutische formulering, samenstelling, registratie, therapietrouw, de kosten-effectiviteitverhouding, veranderingen in levensstijl en acceptatie. Bovendien zal de polypil niet voor iedereen geschikt zijn en vereisen patiënten met een extreem hoog risico of bijwerkingen alsnog een geïndividualiseerde therapie.
De auteurs bespreken de reeds bekende onderzoeken met de polypil. Het enige tot op heden gepubliceerde onderzoek bleek het TIPS-onderzoek te zijn, waarin de Polycappil werd onderzocht. Hieraan namen 2053 patiënten tussen de 45 en 80 jaar zonder hart- en vaatziekten, maar met ten minste één risicofactor, deel. Het onderzoek laat een verlaging zien van de bloeddruk, het cholesterolgehalte, het hartritme en de plaatjesactiviteit. Op grond van deze resultaten schatten de auteurs dat ischemische hartziekten met 62% verlaagd kunnen worden en beroertes met 42%. De onderzochte Polycappil, die hydrochloorthiazide 12,5 mg, atenolol 50 mg, ramipril 5 mg, simvastatine 20 mg en acetylsalicylzuur 100 mg bevat, is inmiddels geregistreerd in India. Er is nog geen grootschalig onderzoek waarin de werkzaamheid en bijwerkingen op klinische eindpunten worden vastgesteld.
Op basis van de huidige gegevens wordt geconcludeerd dat de polypil mogelijk een goede bijdrage levert aan zowel de secundaire preventie van hart- en vaatziekten als aan de primaire preventie bij risicopatiënten. Voor een goed resultaat zal deze pil echter altijd onderdeel moeten zijn van een totaalpakket aan preventieve maatregelen.

Belangenverstrengeling: auteurs Lonn, Pais, Xavier en Yusuf hebben uitgebreide banden met verschillende farmaceutische bedrijven.

Lonn E, Bosch J, Teo KK, Pais P, Xavier D, Yusuf S. The polypill in the prevention of cardiovascular diseases: key concepts, current status, challenges, and future directions. Circulation 2010;122:2078-88.

Hydrochloorthiazide is in Nederland op de markt als zodanig
Atenolol is in Nederland op de markt als zodanig
Ramipril is in Nederland op de markt als zodanig en als Tritace®
Simvastatine is in Nederland op de markt als zodanig en als Zocor®
Acetylsalicylzuur is in Nederland op de markt als zodanig en onder vele merknamen

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs M.A.J.P.J. van Berkel
P.A.G. de Klaver
Thema Redactioneel
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011