Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

De voordelen van (of: de risicovermindering door) langetermijn statinegebruik bij mensen zonder vastgestelde cardiovasculaire ziekte, maar met cardiovasculaire risicofactoren via een meta-analyse van verricht dubbelblind, gerandomiseerd gecontroleerd onde

Door op 01-09-2009

De uitkomsten van de meta-analyse betreffen 10 onderzoeken met een gemiddelde follow-upduur van 4.4 jaar waarbij gekeken is naar de totale mortaliteit (alle oorzaken), het optreden van cardiovasculaire en cerebrovasculaire episoden, of er verschillen waren bij oude (> 65 jaar) en jonge mensen alsmede of het hebben van diabetes mellitus nog extra risico meebrengt. Er zijn 10 officiële gepubliceerde onderzoeken gevonden waarbij 5 verschillende statinen zijn gebruikt, omvattend 70.388 deelnemers die voldeden aan bovenvermelde omschrijving en die gerandomiseerd werden naar een statine of een placebo.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 september 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 9 - Editie 9, 2009