Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

DementieNet: een programma voor verbetering van eerstelijnszorg voor mensen met dementie

De verwachting is dat door de dubbele vergrijzing het aantal mensen met dementie in Nederland zal toenemen van 270.000 op dit moment naar 500.000 in 2040. Meer dan 70% van hen woont thuis.1 Dementie is een complex ziekte beeld, waarbij vaak sprake is van comorbiditeit. Verschillende professionals zijn daardoor tegelijkertijd bij een patiënt betrokken, onder wie huisarts, apotheker, wijk verpleging en casemanagers dementie. Samenwerking in een eerstelijns lokale context is niet vanzelfsprekend. Eerstelijnsprofessionals zijn vaak autonome ondernemers die werkzaam zijn vanuit verschillende organisaties. Onderlinge concurrentie en tegenstrijdige visies en belangen kunnen een rol spelen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren