Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Depotantipsychotica in de klinische praktijk in Nederland

Bij veel mensen die lijden aan een psychotische of bipolaire stoornis is beperkte therapietrouw een belangrijke reden voor de terugkeer van symptomen. De verminderde therapietrouw wordt veroorzaakt door een verminderd ziekte-inzicht en het hebben van problemen op het gebied van aandacht, geheugen en planning. In dit artikel wordt beschreven welke bijdrage depotantipsychotica leveren bij het voorkomen van een recidief psychose. Bestaande depotantipsychotica worden met elkaar vergeleken, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de (on)gewenste farmacologische effecten van orale en depotantipsychotica. Tevens worden suggesties gedaan hoe behandelaren kunnen overstappen van orale naar depotantipsychotica. De conclusie is dat er op dit moment te weinig gedegen onderzoek is uitgevoerd om tot een aanbeveling te mogen komen welk depotantipsychoticum in welke situaties het best gebruikt kan worden. Door te kiezen voor een depotantipsychoticum worden therapietrouwproblemen niet opgelost, maar worden deze wel beter zichtbaar.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs H. Knegtering
S. Castelein
M. Mulder-Paalman
A.E.G.M. van der Moolen
Publicatie 28 december 2012
Editie PiL - Jaargang 16 - editie 4 - Editie 4, 2012