Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Deprescribing in het verpleeghuis: een algoritme voor de praktijk

Doel van dit artikel is een overzicht te verkrijgen van de verschillende deprescribing strategieën en deze om te vormen tot een impliciet algoritme ter bevordering van deprescribing bij ouderen in het verpleeghuis. Op basis van een literatuuronderzoek is een impliciet algoritme voor deprescribing in het verpleeghuis opgesteld. Het algoritme omvat vijf stappen: het achterhalen van de medische voorgeschiedenis, het identificeren van potentieel onjuiste medicatie, het opstellen van een deprescribing plan, overleg met patiënt, familie en verpleging en monitoring en documentatie. De verschillende stappen komen in het artikel aan de orde. Er zijn voldoende literatuurstudies over deprescribing, maar het ontbreekt nog aan gedegen interventieonderzoek binnen het Nederlandse taalgebied. Het door ons gepresenteerde impliciete algoritme biedt daar een goede basis voor, omdat het niet productspecifiek is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren