Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Diagnostiek en behandeling van systolisch hartfalen (0,5 StiPCO-punt)

Door op 12-09-2017
  • 00Prevalentie hartfalen
  • 01Oorzaken hartfalen
  • 02Diagnostiek
  • 03Behandeling van hartfalen
  • 04 
  • 05 Tot slot
  • 06Reacties (0)

Samenvatting

De prevalentie van hartfalen neemt de komende jaren toe. Hartfalen heeft een slechte prognose. De indeling van hartfalen is gebaseerd op de linkerventrikelejectiefractie (EF). Er zijn drie hartfalengroepen: heart failure with reduced ejection fraction (HF-REF =linkerventrikelejectiefractie < 40%), heart failure with preserved ejection fraction (HF-PEF= linkerventrikelejectiefractie > 50%) en heart failure with midrange ejection fraction (HF-mrEF= linkerventrikelejectiefractie 40-49%). Er zijn nieuwe algoritmen voor de diagnostiek en behandeling van hartfalen. Hartfalen kan uitgesloten worden door middel van een normaal elektrocardiogram in combinatie met een normaal (NT-pro)BNP (N-terminale proBNP). De eerste stap in de behandeling van hartfalen is het voorschrijven van een angiotensine-converterende enzymremmer (ACE-remmer) en een bètablokker. Daarna volgt de toevoeging van een aldosteronantagonist. Tot slot wordt de selectieve sinusknoopremmer ivabradine toegevoegd en de ACE-remmer vervangen door een angiotensin receptor neprilysine inhibitor (ARNI). Behandeling van patiënten met diabetes met empagliflozine is veelbelovend. Tot slot: ijzerinjecties kunnen de symptomen van hartfalen verminderen.

 

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Wardeh, A.J.
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 12 september 2017
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 3 - Editie 3, 2017

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel:
• kent u de belangrijkste oorzaken van systolisch hartfalen;
• kent u de indeling van hartfalen in drie groepen op basis van de linkerventrikelejectiefractie;
• kunt u een stroomdiagram gebruiken om hartfalen uit te sluiten;
• weet u hoe u hartfalenmedicatie moet opstarten, optitreren en uitbreiden; tevens kent u de gebruikelijke start- en streefdoseringen;
• kent u de belangrijkste bijwerkingen en contra-indicaties van hartfalengeneesmiddelen;
• kent u de belangrijkste geneesmiddelen die gecontra-indiceerd zijn bij hartfalen;
• kent u niet-medicamenteuze behandelopties voor hartfalen.