Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Digoxine en mortaliteit bij atriumfibrilleren

Door op 01-03-2008

Digoxine wordt op grote schaal toegepast bij de behandeling van atriumfibrilleren en hartfalen. De toepassing bij hartfalen lijkt, na enkele grote onderzoeken, niet meer ter discussie te staan (het verbetert de kwaliteit van leven en de inspanningstolerantie). Bij atriumfibrilleren ligt dat anders. Er zijn zelfs aanwijzingen dat digoxine een negatief effect heeft op de overleving van deze patiënten. Hallberg et al. verrichtten een prospectief cohortonderzoek met het doel na te gaan wat het effect op de overleving is van gebruik van digoxine door patiënten met atriumfibrilleren met of zonder hartfalen. Het is aardig te vermelden dat dit het eerste onderzoek naar dit effect van digoxine is, terwijl het toch al meer dan een eeuw bij deze indicatie wordt voorgeschreven. De auteurs voegden gegevens samen uit het ‘Registry of Information and Knowledge about Swedish Heart Intensive care Admissions’ (RIKS-HIA) betreffende de periode januari 1995 tot en met december 2003 en uit het ‘National Cause of Death Registry’. Het onderzoek betrof drie groepen: a) patiënten met atriumfibrilleren; b) patiënten met hartfalen; en c) patiënten met atriumfibrilleren en hartfalen, allen opgenomen geweest op een ‘coronary care unit’in Zweden.Voorts moest bekend zijn of de patiënten digoxine gebruikten bij ontslag uit de kliniek. Uiteindelijk waren de gegevens van 82.127 patiënten beschikbaar voor analyse. De drie genoemde groepen werden elk verdeeld in twee subgroepen: ‘digoxine’ en ‘geen digoxine’ en vervolgens werden de mortaliteitsgegevens tussen de subgroepen van de drie groepen vergeleken. Er werd gekeken naar de mortaliteit een jaar na opname op de ‘coronary care unit’. Correctie voor verschillen in kenmerken (zoals de ernst van de ziekte bij opname, risicofactoren (bijvoorbeeld roken, diabetes, hypertensie), gebruik van andere geneesmiddelen dan digoxine en andere behandelingen) van de patiënten werd gedaan met ‘propensity scores’.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 maart 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2008