Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Doelmatigheid, kosteneffectiviteitstudies en geneesmiddelenbeleid

Betaalbaarheid van de zorg staat hoog op de politieke agenda. Doelmatigheid lijkt daarbij een sleutelbegrip. Dit artikel geeft uitleg over het criterium doelmatigheid. De interpretatie van de resultaten van kosteneffectiviteitstudies wordt toegelicht aan de hand van een voorbeeld en de betekenis van economische evaluaties voor het beleid en voor de dagelijkse praktijk wordt besproken. Economische evaluaties hebben in de huidige situatie vooral indirect invloed op de dagelijkse praktijk. Ze spelen een rol in pakketadviezen en daarnaast in toenemende mate in richtlijnen. Het gaat om de vraag hoeveel wij als samenleving bereid zijn uit onze collectieve middelen te betalen voor gezondheid en waaraan we die beperkte middelen willen besteden. Hieraan zijn uiterst lastige keuzes verbonden, zoals welke typen zorg binnen het basispakket vallen, en op basis van welke criteria. Gezondheidseconomische evaluaties kunnen belangrijke informatie opleveren voor het maken van deze keuzes, maar ze zullen het maken van de keuzes niet vervangen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren