Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Dokter, staat u het receptenblokje af?

Door op 28-05-2010

Eens, nog niet zo lang geleden, was recepten voorschrijven voorbehouden aan artsen. In het Verenigd Koninkrijk is dit al tien jaar niet meer het geval. Gekwalificeerde apothekers en verpleegkundigen zijn ook gerechtigd recepten uit te schrijven en wel uit de gehele British National Formulary. Hiertegen is vanzelfsprekend verzet vanuit de artsengroepering, waarbij met name de zorg bestaat dat door gebrek aan inzicht en kennis verkeerde geneesmiddelen worden voorgeschreven. De ervaring heeft geleerd dat die angst ongegrond is. Deze vorm van voorschrijven heeft tot dusver in het Verenigd Koninkrijk geen grote problemen veroorzaakt, in de zin van onzorgvuldig handelen door de voorschrijvers waarvoor de artsen bevreesd waren.
Wie is er op dit ogenblik verantwoordelijk wanneer er iets misgaat? In principe blijft de arts verantwoordelijk en het is dan ook gewenst dat deze steeds voldoende geïnformeerd wordt over de behandeling. Wie heeft er nu precies baat bij de uitbreiding van de bevoegdheid tot voorschrijven? Dat is in de eerste plaats de patiënt; deze kan efficiënter van zijn geneesmiddelen worden voorzien (opmerking referent: zeker met een ouder wordende populatie en meer thuiszorg is dit van belang). Er moeten nog een aantal zaken beter administratief geregeld worden, zoals het in beeld brengen van kosteneffectiviteit en de documentatie van de behaalde resultaten. Ook de betrokkenheid van de managers in de zorg kan beter, maar dat is een kwestie van tijd.
Is het denkbaar dat de voorschrijfbevoegdheid verder wordt uitgebreid naar andere eerstelijnshulpverleners? Gezien de gunstige ervaringen die tot dusver zijn opgebouwd met de verpleegkundigen en apothekers is het goed denkbaar dat men in de toekomst ook fysiotherapeuten, podotherapeuten, radiologische laboranten en diëtisten binnen de grenzen van hun vakgebied de mogelijkheid gaat bieden tot het voorschrijven van een beperkt scala aan geneesmiddelen. Er moet bij deze uitbreiding van de bevoegdheid tot voorschrijven voor worden gewaakt dat geen ‘off-label’ prescriptie gaat plaatsvinden. Er zullen wel grenzen moeten worden gesteld waarbinnen de bevoegdheid wordt verstrekt (opmerking referent: dit zou kunnen betekenen dat men lijsten met een beperkt aantal geneesmiddelen verstrekt, waaruit de eerstelijns hulpverlener-niet-arts mag kiezen bij het voorschrijven). Kortom: de dokter staat zijn receptenblokje nog niet af en de vraag in de titel van dit referaat is dus nog niet helemaal met ‘ja’ te beantwoorden.

Opmerking redactie: In Nederland is in de praktijk al vaak sprake van voorschrijven door bijvoorbeeld een praktijkondersteuner. De arts heeft deze taak gedelegeerd, maar houdt toezicht en eindverantwoordelijkheid.

Belangenverstrengeling: geen.

Hawkes N. Handing over the prescription pad. BMJ 2010:340;73-75.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Redactioneel
Publicatie 28 mei 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 4 - Editie 4, 2010