Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Donepezil bij ernstige ziekte van Alzheimer. Heeft dat zin?

Door op 01-06-2006

Donepezil is een cholinesteraseremmer en wordt al gebruikt bij milde en matig ernstige vormen van de ziekte van Alzheimer. Doel van het onderzoek was om met een dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek bij 248 in verzorgingstehuizen opgenomen mensen met ernstige ziekte van Alzheimer (mini mental state examination,MMSE-score van 1-10) het effect na te gaan van donepezil (oraal 5 mg gedurende 30 dagen, daarna 10 mg bij 128 mensen) vergeleken met placebo (120 patiënten). De patiënten werden zes maanden gevolgd. De primaire eindpunten waren de veranderingen die optraden vanaf de uitgangswaarden tot het eind van de zesde maand,wat betreft de cognitie in de vorm van de SIB (severe inpairment battery) en de activiteiten van het dagelijks leven gemeten via de ADCS-ADL-severe (Alzheimer’s Disease Cooperative Study activities of daily living inventory for severe Alzheimer’s disease). De SIB omvat de domeinen: herinnering, taal, oriëntatie, aandacht, praktijk, ruimtelijk inzicht, constructie, oriëntatie op naam en sociale interactie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 6 - Editie 6, 2006