Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Door geneesmiddelen geïnduceerde leverschade

Door op 01-09-2004

Leverschade is een van de meest voorkomende bijwerkingen in farmacovigilantiebestanden. Van veel geneesmiddelen is bekend dat ze acute en klinisch relevante leverschade kunnen veroorzaken. Minder bekend is wat het absolute en relatieve risico op het optreden van deze bijwerking is. Om hierin meer inzicht te verkrijgen, werd in dit onderzoek middels de General Practice Research Database uit het Verenigd Koninkrijk een case-control-studie verricht. Leverschade werd gedefinieerd als een stijging van minstens een van de leverenzymen tot meer dan tweemaal de bovenste limiet van de normaalwaarden, bij het ontbreken van een andere verklaring dan het geneesmiddelgebruik. Patiënten die overleden als gevolg van de door geneesmiddelen geïnduceerde leverschade werden niet ingesloten in dit onderzoek. In totaal werden 5,4 miljoen patiëntjaren onderzocht. De onderzochte periode besloeg de periode van 1994 tot en met 1999.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 september 2004
Editie PiL - Jaargang 8 - editie 9 - Editie 9, 2004