Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Doorbehandelen bij ouderen in de laatste levensfase

Door op 21-06-2014

Twee derde van de sterfgevallen in Nederland komt niet onverwacht. Dit biedt gelegenheid te anticiperen op de laatste levensfase, bijvoorbeeld door voorkeuren voor zorg en behandeling te bespreken. De helft van de verwachte sterfgevallen betreft mensen van 80 jaar of ouder. In deze bijdrage worden onderzoeksgegevens gepresenteerd over voorkeuren van ouderen als het gaat om behandelingen aan het levenseinde: in hoeverre zijn deze bekend bij naasten en worden ze gevolgd in de praktijk? Het blijkt dat de helft van de naasten niet op de hoogte is van voorkeuren van ouderen. Voorkeuren om af te zien van behandelen worden in ongeveer de helft van de gevallen niet gevolgd. Het kenbaar maken van een voorkeur om af te zien van behandelen heeft zin, want ouderen wier voorkeur om af te zien van een behandeling bekend is hebben een grotere kans dat van behandeling wordt afgezien, dan ouderen van wie geen voorkeur bekend is. Gesprekken over het levenseinde zijn daarom nuttig.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Pasman, H.R.W.
Thema Bijzondere patiënten
Publicatie 21 juni 2014
Editie PiL - Jaargang 18 - editie 2 - Editie 2, 2014

Leerdoelen

Roeline Pasman, verpleegkundige en socioloog, werkt sinds 1998 bij de afdeling Sociale geneeskunde van het VUmc. In 2004 promoveerde zij op een onderzoek naar het al dan niet afzien van kunstmatige toediening van vocht en voedsel bij dementerenden in het verpleeghuis. Momenteel begeleidt zij promovendi bij hun onderzoek naar het levenseinde met een brede variatie aan onderwerpen en onderzoeksmethoden.