Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Een juiste beslissing om een patiënt met ernstig astma te behandelen met het anti-IgE antilichaam omalizumab vraagt om een zorgvuldige karakterisering van de patiënt

Door op 01-09-2005

Ernstig astma is slecht gedefinieerd. Meestal verstaat men onder ernstig astma, astma waarvan de symptomen niet met hoge doseringen inhalatiesteroïden te onderdrukken zijn. De American Thoracic Society (ATS) heeft getracht ernstig astma zorgvuldiger te definiëren. De ernstige astmapatiënt moet continu of praktisch continu oraal steroïden gebruiken of hoge doseringen inhalatiesteroïden (>1000 µg fluticasonpropionaat/dag). Daarnaast moet de astmapatiënt voldoen aan tenminste twee van de volgende kenmerken: 1) naast steroïdgebruik, moet de patiënt een langwerkende bèta-2-agonist, theofylline, of een leukotriënenreceptor antagonist gebruiken en bijna dagelijks een kortwerkende bèta-2-agonist nodig hebben, 2) een FEV1-waarde van <80% van de voorspelde waarde hebben, 3) 1 of meer spoedopnames per jaar hebben, 4) 3 of meer orale steroïd stootkuren per jaar krijgen, 5) een acute verslechtering van het astma doormaken wanneer de steroïddosis wordt verlaagd en 6) een levensbedreigende astma-aanval hebben doorgemaakt.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 september 2005
Editie PiL - Jaargang 9 - editie 9 - Editie 9, 2005