Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effect van commercieel aanbod van genoomanalyse ter voorspelling van ziekterisico

Door op 30-06-2011

Het gebruik van direct aan de consument aangeboden genoomanalyse om het risico op ziekte vast te stellen, is omstreden. Er is weinig bekend over de invloed die deze technologie heeft op de consument. Om die reden werden door Bloss en medewerkers de psychologische, gedrags- en klinische uitwerking onderzocht van deze genetische risicobepaling op de consument. Zij maakten daartoe gebruik van een commercieel verkrijgbare genoomanalysetest, het Navigenics Health Compass (zie www.navigenics.com).
Binnen verschillende gezondheids- en technologiebedrijven werden vrijwilligers geworven die interesse toonden om tegen gereduceerd tarief een genoomanalyse te willen laten verrichten. De proefpersonen werd verzocht om gedurende een periode van gemiddeld vijf maanden na de genoomanalyse te melden of er veranderingen optraden in angstgevoelens, vetconsumptie en fysieke activiteit ten opzichte van de periode voor de analyse. Daarnaast werd nagegaan of het laten verrichten van een genoomanalyse leidde tot een behoefte aan aanvullende, gerichte testen voor een bepaald ziekterisico.
Van een cohort van 3639 deelnemende vrijwilligers voltooiden 2037 het onderzoek. Er bleek geen significant effect op te treden van de genoomanalyse op de drie gekozen uitleesparameters ten opzichte van de uitgangstoestand vóór de genoomanalyse. Ook het gericht laten verrichten van testen op een bepaald ziekterisico nam niet toe.
De auteurs concluderen dat genoomanalyse weinig gedragseffecten teweegbrengt. Of deze bevindingen kunnen worden geëxtrapoleerd naar de bevolking in het algemeen, is echter de vraag.

Opmerking referent: de proefopzet zou mogelijk tot andere resultaten hebben geleid als aan de vaststelling van een zeker ziekterisico meer bindende consequenties (bijvoorbeeld leefstijlveranderingen, regelmatige medische controle of zelfs jarenlange preventieve geneesmiddelbehandeling) waren verbonden.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Bloss CS, Schork NJ, Topol EJ. Effect of direct-to-consumer genomewide profiling to assess disease risk. N Engl J Med 2011;364:524-34.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Diversen
Publicatie 30 juni 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 5 - Editie 5, 2011