Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effect van foliumzuur met of zonder andere B-vitaminen op cognitieve achteruitgang

Door op 17-12-2010

De cognitieve functie gaat achteruit met het ouder worden. De mate waarin dit gebeurt, hangt samen met het risico op dementie. De homocysteïneconcentratie in het serum toont een verband met zowel cognitieve achteruitgang als dementie, maar onbekend is of de relatie causaal is. Het is van belang dit te weten, omdat foliumzuursuppletie de homocysteïneconcentratie verlaagt, wat mogelijk zou kunnen helpen dementie en cognitieve achteruitgang te voorkomen. Er is nogal wat onderzoek verricht naar de relatie tussen foliumzuur en cognitieve achteruitgang, maar de resultaten zijn niet eenduidig. Dit is niet verbazingwekkend als men bedenkt dat er meer dan veertig testen gebruikt worden om de globale cognitieve functie en de vier elementen daarvan te bepalen. Die vier elementen zijn geheugen, taal, verwerking van informatie en beslissing(en) nemen.
Omdat er geen kwantitatief gemiddelde is vastgesteld van het effect van de behandeling, is een meta-analyse van verschillende onderzoeken uitgevoerd. Er werden alleen onderzoeken ingesloten met minstens twintig deelnemers van 45 jaar en ouder zonder tekenen van dementie. In de onderzoeken diende foliumzuursuppletie met of zonder andere B-vitaminen vergeleken te worden met placebo. Het primaire literatuuronderzoek leverde 677 artikelen op, waarvan er slechts negen beantwoordden aan de gerandomiseerde, placebogecontroleerde onderzoeksvraag: kan foliumzuur cognitieve achteruitgang voorkomen? Deze negen onderzoeken omvatten 2835 deelnemers, van wie 52% mannen waren. De gemiddelde leeftijd was 60-83 jaar. De dagelijkse dosering foliumzuur wisselde van 0,2-15 mg; de duur van de therapie liep uiteen van 1,2 tot 36 maanden. Twee onderzoeken duurden 24 en 36 maanden, twee duurden twaalf maanden en de overige vijf duurden zes maanden of minder. In vier onderzoeken werd foliumzuur gecombineerd met andere B-vitaminen (B6, B2 of B12) en in één onderzoek met een multivitaminenpreparaat.
Na meta-analyse van deze negen onderzoeken bleek geen effect van foliumzuur op de globale cognitieve functie, ook niet op elk van de vier elementen, binnen de maximale therapieduur van drie jaar. Er is een langer durend onderzoek nodig waarin de incidentie van dementie en achteruitgang van cognitie wordt geregistreerd; de negen geanalyseerde onderzoeken zijn daarvoor van te korte duur geweest.

Belangenverstrengeling: geen.

Wald DS, Kasturiratne A, Simmonds M. Effect of folic acid, with or without other B vitamins, on cognitive decline: meta-analysis of randomized trials. Am J Med 2010;123:522-7.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Em. prof. dr. E. van der Does
Thema Diversen
Publicatie 17 december 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 10 - Editie 10, 2010