Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effecten van een vaste combinatie van perindopril en indapamide op macro- en microvasculaire gebeurtenissen bij mensen met diabetes mellitus type 2 (het ADVANCE onderzoek)

Door op 01-04-2008

De hoogte van de bloeddruk is een belangrijke bepalende factor voor de risico’s van macro- en microvasculaire complicaties van diabetes mellitus type 2 (DM2) en de richtlijnen bevelen dan ook intensieve verlaging aan van de bloeddruk indien deze is verhoogd bij diabetici. Dit was aanleiding om het effect na te gaan van de routinematige toediening van de combinatie perindopril-indapamide bij mensen met DM2 onder de vlag van gerandomiseerd en gecontroleerd onderzoek. Van dit laatste voornemen is niet veel terug te vinden en het is meteen al merkwaardig dat de combinatie toegediend werd ongeacht de aanvankelijke bloeddruk van patiënten en ongeacht het gebruik van andere bloeddrukverlagende middelen! Aan het onderzoek namen 215 centra deel in 20 landen die gezamenlijk 11.140 (gemiddeld 51 per centrum) patiënten met DM2 inbrachten. De patiënten werden gerandomiseerd naar een therapie met de vaste combinatie perindopril-indapamide of een placebo, toegevoegd aan de reeds bestaande therapie (met uitzondering van ACE-remmers: andere dan perindopril werden gestaakt) die de betrokken artsen naar eigen oordeel konden voortzetten of staken. De primaire eindpunten waren: overlijden aan cardiovasculaire ziekte; niet fataal cerebrovasculair accident, niet fataal hartinfarct en nieuw optredende of verergerende nefro- of retinopathie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 april 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 4 - Editie 4, 2008