Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effecten van vaccinatie met een profylactisch quadrivalent humaan papillomavirus (typen 6, 11, 16 en 18) L1 virusdeeltje-achtig vaccin in een seksueel actieve populatie Noord- Amerikaanse vrouwen

Door op 01-08-2008

Er zijn meer dan 40 verschillende typen van genitale HPV ontdekt. Van deze zijn de typen 16 en 18 verantwoordelijk voor 70% van alle door HPV veroorzaakte cervicale en anogenitale kankers.HPV typen 6 en 11 zijn verantwoordelijk voor genitale wratten en HPV typen 6,11,16 en 18 voor eenderde van de laaggradige cervicale laesies. Gebleken is dat profylactische behandeling van jonge vrouwen met quadrivalent vaccin (tegen HPV-typen 6, 11, 16, 18) zeer werkzaam was als preventieve maatregel tegen cervix-, vulva- en vaginale premaligne aandoeningen en genitale wratten die veroorzaakt worden door de bovengenoemde HPV typen. Om deze reden zullen vrouwen die nog niet in aanraking zijn geweest met deze typen HPV (en dus vatbaar zijn) het meest worden beschermd tegen door deze HPV-typen veroorzaakte aandoeningen. Vrouwen die op het ogenblik van vaccinatie positief zijn voor 1, 2 of 3 van deze HPV-typen zullen na vaccinatie gedeeltelijk worden beschermd, terwijl vrouwen die op het ogenblik van vaccinatie positief zijn voor alle 4 HPV-typen weinig baat zullen hebben bij vaccinatie.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 augustus 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 8 - Editie 8, 2008