Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effecten van verschillende bloeddrukverlagende regimes op ernstige cardiovasculaire episoden bij oudere en jongere volwassenen: een meta-analyse van gerandomiseerd onderzoek

Door op 01-10-2008

Er werd literatuuronderzoek verricht naar de effecten van verschillende bloeddrukverlagende regimes op ernstige cardiovasculaire episoden bij oudere (> 65 jaar) en jongere volwassenen (< 65 jaar). In de onderzoeken moesten mensen met verhoogde bloeddruk gerandomiseerd worden naar een groep met een bloeddrukverlagend geneesmiddel en een controlegroep (placebo of een minder intensieve behandeling) of naar twee vormen van beleid met verschillende soorten antihypertensiva. Aldus werden 31 onderzoeken geschikt bevonden waarbij in totaal 190.606 personen waren betrokken: 96.466 jonger dan 65 jaar en 94.140 ouder dan 65 jaar. De gemiddelde leeftijd in deze twee groepen was respectievelijk 57 en 72 jaar en het percentage mannen was respectievelijk 58% en 51%. De 31 onderzoeken betroffen de volgende vergelijkingen: ACE-remmer – placebo, calciumantagonist – placebo, intensief beleid – minder intensief beleid, angiotensinereceptorblokker – controlebeleid, ACEremmer – diuretica/bètablokker, calciumantagonist – diuretica/bètablokker en ACE-remmer – calciumantagonist. Een onderzoek moest meer dan 1.000 patiëntjaren aan vervolg hebben om te worden opgenomen in de meta-analyse.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Kortweg
Publicatie 1 oktober 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 10 - Editie 10, 2008