Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effectiviteit van antipsychotische therapie bij patiënten onder ambulante behandeling na een eerste ziekenhuisopname

Door op 01-10-2006

De behandelingsstrategieën bij schizofrenie zijn vooral gebaseerd op bevindingen in gerandomiseerde gecontroleerde studies, die vaak moeilijk extrapoleerbaar zijn naar de dagelijkse praktijk. De meeste studies geven bijvoorbeeld geen informatie over de langetermijneffecten van antipsychotica bij patiënten met een eerste episode van schizofrenie.Tiihonen et al. hebben daarom een prospectieve cohortstudie uitgevoerd, waarbij patiëntgegevens uit drie verschillende nationale Finse databanken (ontslagregister van ziekenhuizen, nationale prescriptieregister en Finse CBS) gecombineerd zijn1. De effectiviteit van de meest gebruikte antipsychotica bij patiënten na een eerste ziekenhuisopname voor schizofrenie of schizo-affectieve stoornis werd onderzocht. De belangrijkste uitkomstenmaten waren mortaliteit, staken van medicatie (ongeacht oorzaak: overlijden, hospitalisatie, staken of switchen van medicatie) en rehospitalisatie (een indicator voor relaps). De patiënten werden na de eerste ziekenhuisopname gevolgd totdat de eerste medicatie werd gestaakt (ongeacht oorzaak) of tot het einde van de onderzoeksperiode. Het studiecohort bevatte in totaal 2230 patiënten (1383 mannen en 847 vrouwen; gemiddelde leeftijd 30,7 jaar) met de diagnose schizofrenie of schizo-affectieve stoornis en een gemiddelde follow-upduur van 3,6 jaar, bij een onderzoeksperiode van januari 1995 tot december 2001.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 10 - Editie 10, 2006