Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Effectiviteit van vijf dagen oraal nabehandelen met amoxicilline volgend op drie dagen intraveneus behandelen in de kliniek voor milde en matig ernstige longontsteking die perifeer werd opgedaan

Door op 01-10-2006

Aan dit uitstekend uitgevoerd en beschreven gerandomiseerd dubbelblinde onderzoek namen aanvankelijk 186 mensen deel, allen met milde tot matig ernstige pneumonie in het ziekenhuis opgenomen. Zij kregen daar drie dagen intraveneus amoxicilline. Daarna bleven 119 mensen over om gerandomiseerd te worden naar orale therapie: 63 mensen kregen amoxicilline per os en 56 placebo per os. Voorwaarde om gerandomiseerd te worden was dat men aan de hand van schalen sterk verbeterd was in algeheel welbevinden en ook op de symptomen: kortademig, hoesten, opgeven van sputum en de kleur daarvan. Patiënten waren minstens 18 jaar oud met een minimum temperatuur van 38°C (behalve indien men ouder was dan 65 jaar, dan kwam men ook in aanmerking met lagere lichaamstemperatuur). Voor de uitgebreide exclusiecriteria raadplege men het oorspronkelijke artikel. De voornaamste redenen om niet gerandomiseerd te worden waren: a) in 19 gevallen weigering van de patiënt tot verdere deelname; en b) in 38 gevallen waren de patiënten na drie dagen intraveneuze therapie onvoldoende verbeterd.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 oktober 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 10 - Editie 10, 2006