Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Endothelinereceptorantagonist verbetert de functie van het coronaire epitheel

Door op 24-01-2011

Endotheline is één van de krachtigste vaatvernauwers en speelt een belangrijke rol bij het ontstaan van arteriosclerose. Om deze reden zou blokkering van de endothelinereceptor wellicht de functie van het endotheel kunnen verbeteren. Atrasentan is een oraal toegepaste endothelinereceptorantagonist. Reriani en medewerkers behandelden tussen 2001 en 2006 74 patiënten gedurende zes maanden met 10 mg atrasentan oraal of placebo. De patiënten waren verwezen voor onderzoek van de coronaire functies en hadden geen obstructief vaatlijden, maar wel een disfunctie van het microvasculaire endotheel.
Na zes maanden was de reactie op toediening van acetylcholine in de behandelde groep significant verbeterd. De overige uitkomstmaten waren niet significant veranderd. Het onderzoek toont aan dat atrasentan de functie van het coronaire microvasculaire endotheel verbetert. Het bevestigt de rol van endogeen endotheline in de regulering van de endotheliale functie.

Opmerking referent: deze bevindingen zijn farmacologisch interessant maar hebben therapeutisch (nog) weinig belang. Het betreft een onderzoek bij een gering aantal patiënten met bovendien een grote uitval tijdens het onderzoek. Klinisch belangrijke uitkomstmaten lieten geen verschillen zien of waren niet onderzocht. Het onderzoek met deze stof richt zich nu meer op de behandeling van prostaatcarcinoom. In de grotere klinische onderzoeken blijkt atrasentan toch ernstige (cardiale) bijwerkingen te hebben, zoals cardiale oversterfte, chronisch hartfalen, ritmestoornissen en coronair vaatlijden.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Reriani M, Raichlin E, Prasad A, Mathew V, Pumper G, et al. Long-term administration of endothelin receptor antagonist improves coronary endothelial function in patients with early atherosclerosis. Circulation 2010;122:958-66.

Atrasentan is in Nederland (nog) niet geregistreerd

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Farmacotherapie
Publicatie 24 januari 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 1 - Editie 1, 2011