Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Ephor: Geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen

Door op 13-12-2013

De toepassing van geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen vereist specialistische kennis. Twee initiatieven hebben de afgelopen paar jaar een bijdrage geleverd aan een betere behandeling van kwetsbare ouderen. Allereerst het Veiligheidsprogramma van het VMS onder de titel ‘Kwetsbare ouderen’.1 In dat programma wordt de nadruk gelegd op valpreventie, voeding en delirium. Het VMS-veiligheidsprogramma sluit aan bij bestaand beleid zoals verwoord in het Nationaal Programma Ouderen en de door veldpartijen ontwikkelde indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Het tweede initiatief was het programma Priorities Medicine for the elderly. Vanuit dit programma verstrekt ZonMw subsidie en is het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen (Ephor) in 2010 opgericht. De door Ephor ontwikkelde producten zijn geheel gericht op de juiste toepassing van geneesmiddelen bij kwetsbare ouderen.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Paul Jansen
Thema In de schijnwerpers
Publicatie 13 december 2013
Editie PiL - Jaargang 17 - editie 4 - Editie 4, 2013