Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Erlotinib voor reeds behandelde niet-kleincellige longtumoren

Door op 01-05-2006

Bij niet-kleincellige longtumoren die reeds in een vergevorderd stadium zijn, biedt chemotherapie (cisplatina) meestal symptomatische verlichting en een lichte verbetering in de overlevingstijd. Vaak wordt vervolgens docetaxel ingezet als zogenaamd ‘second line’ chemotherapeuticum. Hiermee kan men verdere overleving bereiken. Slaat dit chemotherapeuticum niet aan, dan is er geen adequate chemotherapeutische behandeling meer voorhanden. Om die reden hebben Shepherd et al. een gerandomiseerd, placebogecontroleerd, dubbelblind onderzoek uitgevoerd om na te gaan of de epidermal growth-factor receptor (EGFR) inhibitor erlotinib de overleving van patiënten met een niet-kleincellige longtumor zou verlengen na falen van eerste- en tweedelijns chemotherapeutische behandeling1. Erlotinib is een EGFR-tyrosine kinaseremmer. Hierdoor worden intracellulaire signalen via de EGFR-receptor geblokkeerd met als gevolg remming van de tumorgroei.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2006
Editie PiL - Jaargang 10 - editie 5 - Editie 5, 2006