Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Escitalopram tegen opvliegers

Door op 30-06-2011

Bij de behandeling van opvliegers past men tegenwoordig hormonale therapie steeds minder vaak toe in verband met nadelige effecten van oestrogenen en progesteron. Hiermee is de vraag toegenomen naar nieuwe geneesmiddelen, zoals selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI’s), voor de behandeling van deze klachten. De effectiviteit van SSRI’s is in een aantal onderzoeken met wisselend resultaat bestudeerd.
In dit gerandomiseerde placebogecontroleerde onderzoek is de effectiviteit van escitalopram versus placebo onderzocht voor de vermindering van de frequentie, de ernst en de last die patiënten ondervinden van menopauzale opvliegers. Omdat er aanwijzingen zijn dat Afrikaanse Amerikanen meer last zouden hebben van opvliegers dan blanke Amerikanen, zijn beide groepen menopauzale vrouwen meegenomen in het onderzoek. Gedurende acht weken zijn 205 vrouwen tussen 40 en 62 jaar (95 Afrikaanse Amerikanen, 102 blanke Amerikanen en 8 overigen) behandeld met 10 mg tot 20 mg escitalopram of placebo per dag. Dosisverhoging van 10 mg naar 20 mg escitalopram per dag vond plaats indien na vier weken behandeling minder dan 50% afname van de ernst van de opvliegers werd gemeld. Op basis van dagboeken is de ernst en frequentie van de opvliegers bij aanvang van het onderzoek en in week vier en week acht van de behandeling in kaart gebracht.
Bij aanvang van het onderzoek was de gemiddelde frequentie van opvliegers 9,78 (SD=5,60) per dag. Na acht weken behandeling was het aantal opvliegers in de escitalopramgroep met gemiddeld 4,6 (95%BI: 3,74-5,47) opvliegers per dag afgenomen. In de placebogroep bedroeg deze afname gemiddeld 3,2 (95%BI: 2,24-4,15; p<0,001). De behandeling met escitalopram leidde tevens tot een significante afname van de ernst van de opvliegers (-0,22; 95%BI: -0,40 tot -0,05; p<0,001) en de last die patiënten hiervan ondervonden (-0,24; 95%BI: -0,45 tot -0,03; p<0,001). Er werd geen verschil gevonden tussen Afrikaanse Amerikanen en blanke Amerikanen (p=0,62). Het optreden van bijwerkingen was niet significant verschillend tussen beide behandelgroepen: 53% in de escitalopramgroep versus 63% in de placebogroep (p=0,20). 4% van de patiënten heeft de behandeling vroegtijdig gestaakt, maar ook daarbij werd geen significant verschil waargenomen tussen beide behandelgroepen (p=0,17).
Op grond van deze resultaten concluderen de auteurs dat escitalopram in een dosering van 10 of 20 mg per dag het aantal opvliegers bij menopauzale patiënten kan verminderen. Drie weken na afloop van de behandeling nam het aantal opvliegers meer toe in de escitalopramgroep dan in de placebogroep, met een gemiddeld verschil van 1,59 opvliegers per dag (95%BI: 0,55-2,63; p=0,02), hetgeen de effectiviteit van escitalopram ondersteunt. Meer onderzoek is nodig naar de effectiviteit van verschillende SSRI’s en serotonine-en-noradrenaline-heropnameremmers (SNRI’s) ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hormonale therapie bij de behandeling van menopauzale opvliegers. Omdat de behandelduur in dit onderzoek acht weken bedroeg, is het tevens aan te bevelen om dan ook de effecten van behandeling op lange termijn te bestuderen.

Opmerking referent: de behandeling van menopausale opvliegers met SSRI’s of SNRI’s is momenteel (nog) niet opgenomen in de Nederlandse behandelrichtlijnen, zoals de NHG-standaard ‘Overgang’.

Belangenverstrengeling: een aantal van de 15 auteurs heeft financiële steun ontvangen van verschillende farmaceutische bedrijven. Het onderzoek werd gesponsord door verschillende onderzoeksinstituten.

Freeman EW, Guthrie KA, Caan B et al. Efficacy of escitalopram for hot flashes in healthy menopausal women. JAMA 2011;305:267-74.

Escitalopram is in Nederland op de markt als zodanig en als Lexapro®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs L.A. ten Berg-Lammers
Thema Farmacotherapie
Publicatie 30 juni 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 5 - Editie 5, 2011