Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Famacokinetiek van antihypertensiva tijdens zwangerschap

Door op 01-08-2009

Er is weinig bekend over de farmacokinetiek van antihypertensiva tijdens zwangerschap. Anderson en Carr geven een overzicht van de uitgevoerde onderzoeken op dit gebied. Zij concluderen dat meer onderzoek nodig is naar de farmacokinetiek van antihypertensiva bij zwangere vrouwen gedurende alle trimesters van de zwangerschap en ook na de bevalling. Door verandering van het verdelingsvolume en de klaring tijdens de zwangerschap kan de eliminatiehalfwaardetijd van een stof veranderen. Dit kan een aanpassing van de dosis en/of doseringsfrequentie noodzakelijk maken.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 augustus 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 8 - Editie 8, 2009