Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Farmacokinetiek van geïnhaleerd monodispers beclometason als functie van de deeltjesgrootte

Door op 01-06-2008

Gedurende de afgelopen decennia is de toediening van medicatie per inhalatie de belangrijkste toedieningsvorm geworden voor longaandoeningen zoals astma en cystische fibrose. Bij inhalatietherapie is het van belang dat het per inhalatie toegediende geneesmiddel dat deel van de luchtwegen bereikt waar het zijn werking moet uitoefenen. Depositie in de luchtwegen van een geneesmiddel dat per inhalatie wordt toegediend, wordt primair bepaald door de deeltjesgrootte. De deeltjesgrootte van het geïnhaleerde geneesmiddel is een eigenschap die thans goed en nauwkeurig kan worden gecontroleerd. Ondanks het feit dat inhalatiesteroïden reeds lang in gebruik zijn is op dit ogenblik de optimale deeltjesgrootte voor toediening bij volwassenen niet bekend.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008