Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Farmacokinetiek van peginterferon-alfa-2b bij nierinsufficiëntie

Door op 01-06-2008

Farmacogenetisch onderzoek heeft zijn beloften nog niet ingelost en wordt nog nauwelijks in de dagelijkse klinische praktijk toegepast om de keuze van geneesmiddelen of de behandeling in algemene zin te verbeteren. Abacavir is een nucleoside reversetranscriptaseremmer die werkzaam en veilig is in combinatie met andere anti-retrovirale middelen. De belangrijkste bijwerking die de toepassing beperkt is een immunologische overgevoeligheidsreactie (o.a. koorts, huiduitslag, tachycardie, hypotensie,myalgie, moeheid, pijn, malaise, maagdarm- en ademhalingsproblemen) die bij 5-8% van de patiënten in de eerste zes weken van de behandeling optreedt en noodzaakt tot onmiddellijk staken van de behandeling met abacavir. Er is in de afgelopen jaren een samenhang gevonden tussen deze overgevoeligheidsreactie en de aanwezigheid van HLA-B*5701. Ook zijn belangrijke aanwijzingen verkregen dat niet voorschrijven van abacavir aan patiënten met HLA-B*5701 tot een lagere incidentie van deze ernstige bijwerking kan leiden.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 juni 2008
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 6 - Editie 6, 2008