Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Farmacokinetische formules voor het doseren van vancomycine leiden tot suboptimale therapie

Door op 01-04-2007

Vancomycine heeft een farmacokinetiek die wordt gekenmerkt door een hoge interpatiënt variabiliteit en invloed van de medische conditie van de patiënt, zoals nierfunctie. Om nu toch de juiste dosis voor de juiste patiënt te selecteren zijn farmacokinetische formules ontwikkeld. Een dergelijke formule berekent de klaring en verdelingsvolume van vancomycine in een individuele patiënt op basis van creatinineklaring en lichaamsgewicht. De voorspelde klaring en het voorspelde verdelingsvolume kunnen vervolgens gebruikt worden om de dosis te berekenen en de dalspiegel te voorspellen. De vancomycinedosis wordt doorgaans geselecteerd op basis van een beoogde dalspiegel van 8 tot 15 mg/L, waarbij de referentiewaarden per laboratorium kunnen variëren. Afhankelijk van de specifieke patiëntenpopulatie kan een formule beter of slechter presteren. Murphy et al. hebben van zeven farmacokinetische formules voor vancomycine onderzocht hoe goed de voorspelde vancomycine dalspiegels overeen kwamen met de gemeten dalspiegels.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacologie
Publicatie 1 april 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 4 - Editie 4, 2007