Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Farmacotherapie van inflammatoire darmaandoeningen en nieuws over het microbioom en voeding

 • 00Inleiding
 • 01De ziekten: colitis ulcerosa (CU) en ziekte van Crohn (CD)
 • 02Farmacotherapie bij CU en CD
 • 03Infecties bij inflammatoire darmziekten
 • 04De darmmicrobiotica en inflammatoire darmziekten
 • 05Voeding en inflammatoire darmziekten
 • 06Conclusie
 • 07Reacties (0)

Samenvatting

Chronisch idiopathische inflammatoire darmaandoeningen, ook wel inflammatory bowel disease (IBD), kunnen de kwaliteit van leven van patiënten in hoge mate aantasten door toenemende darmschade. De belangrijkste vormen van deze groep van aandoeningen zijn: colitis ulcerosa (CU) en de ziekte van Crohn (CD). Het zijn immuungerelateerde ziekten, die zich kunnen ontwikkelen door genetische aanleg en/of omgevingsfactoren. Colitis ulcerosa is beperkt tot de dikke darm, terwijl de ziekte van Crohn van mond tot anus in het maag-darmkanaal kan voorkomen. De huisarts krijgt van de MDL-arts informatie over de inflammatoire darmziekte van zijn patiënt en zorgt voor herhaalprescripties van de oraal gebruikelijke middelen zoals: aminosalicylaten, methotrexaat of thiopurinederivaten. In de acute fase van actieve chronisch inflammatoire darmziekten kan orale therapie met corticosteroïden overwogen worden. Bij colitis ulcerosa met of na mesalazines, bij de ziekte van Crohn vaak als eerste inductietherapie, zeker in historische zin. In dit overzicht wordt ook de rol van tweedelijns therapie: parenteraal toe te dienen biologicals en (orale) ‘kleine moleculen’ kort belicht. Voorts wordt ingegaan op de risico’s voor het optreden van infecties bij deze groep patiënten en op de vaccinatiestrategie die aanbevolen wordt.

De rol van voedingsinterventies en beïnvloeding van de darmmicrobiotica komt in de behandelstrategie weliswaar meer in beeld, maar de soms tegenstrijdige onderzoeksresultaten maken een duiding van voorkeuren op dit moment prematuur.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Brouwers, J.R.B.J.
Willems, A.E.M.
Brouwers, J.M.M.
Bodegraven, A.A. van
Thema Nascholingsartikel
Accreditatie 1 accreditatiepunt
Publicatie 21 oktober 2022
Editie PiL - Jaargang 12 - editie 3 - Editie 3, 2022

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel:

 • kent u de verschillen in therapeutische response op aminosalicylaten bij colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn;
 • kent u de invloed van de mesalazine toedieningsvormen op het afgifteprofiel in de darm;
 • kunt u de belangrijkste genetische variabele voor de respons op thiopurines benoemen;
 • kunt u de redenen benoemen waarom de respons op biologicals in de loop van de tijd vaak afneemt;
 • kunt u aangeven welke voedingsmiddelen bij chronisch inflammatoire darmziekten minder wenselijk lijken te zijn;
 • kent u de stand van zaken over de interactie van darmmicrobiotica met chronisch inflammatoire darmziekten.