Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Foliumzuur en de kans op gespleten lip en/of gehemelte

Door op 01-07-2007

Het gebruik van foliumzuur in het beginstadium van de zwangerschap lijkt de kans op een gespleten lip (met of zonder gespleten gehemelte) met een derde te verminderen. Andere vitaminen en dieetmaatregelen kunnen dit gunstige effect vergroten. Dit is de conclusie van een Noors ‘case-control’-onderzoek bij kinderen geboren tussen 1996 en 2001. De onderzoekspopulatie bestond uit 377 kinderen met een gespleten lip (met of zonder gespleten gehemelte), 196 kinderen met een gespleten gehemelte alleen en een controlegroep van 763 ‘at random’ geselecteerde kinderen. Met behulp van twee vragenlijsten werd bij de moeder informatie ingewonnen over demografische kenmerken, de anamnese en het voedingspatroon van de moeder. Om vast te stellen of er bij het kind sprake was geweest van een gespleten lip en/of een gespleten gehemelte werd gebruik gemaakt van het medische geboorteregister, databanken van ziekenhuizen die corrigerende ingrepen verrichten en de vragenlijst gestuurd aan de moeders. Blootstelling aan foliumzuur werd gedefinieerd als inname van foliumzuur gedurende ten minste één maand, in de periode van drie maanden voor de laatste menstruatie tot en met de eerste twee maanden van de zwangerschap. Op grond van het opgegeven gebruik van foliumzuur, dieetpreparaten en/of multivitamine preparaten werd een schatting gemaakt van de dagelijkse hoeveelheid foliumzuur die was ingenomen. Er werd een indeling gemaakt in drie categorieën: a) geen blootstelling aan foliumzuur (de referentiegroep), b) inname van minder dan de aanbevolen dagdosis foliumzuur (1-399 μg) en c) gebruik van de aanbevolen dagdosis foliumzuur (> 400 μg).

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Diversen
Publicatie 1 juli 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 7 - Editie 7, 2007