Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Fouten bij de afgifte van geneesmiddelen komen nog steeds voor

Door op 01-05-2007

Farmacotherapeutische fouten komen helaas veel voor. Zij kunnen aan de betreffende patiënten schade toebrengen en kosten de maatschappij veel geld. Deze fouten kunnen op verschillende punten in de weg van voorschrijven tot gebruik door de patiënt ontstaan en de gevolgen kunnen uiteenlopen van verwaarloosbaar tot dodelijk. Mein et al. maken in een ingezonden brief melding van een geval waarin een verkeerd geneesmiddel werd afgeleverd terwijl op het etiket het voorgeschreven geneesmiddel werd vermeld. De casus betrof een 37-jarige vrouw met een gevorderd stadium van glaucoom die een trabeculectomie had ondergaan waarbij mitomycin-C werd toegepast. De operatie verliep zonder problemen en de patiënt werd uit het ziekenhuis ontslagen met 6x daags prednisolonacetaat 1% (Prednefrin Forte®) en 4x daags chlooramfenicol 0,5%. Tijdens controle na twee weken bleek dat zij niet prednisolonacetaat 1% maar fluormetholon 0,1% (FML®; in de juiste verpakking) had gekregen waarop het goede etiket was geplakt. Gelet op de minder sterke ontstekingsremmende eigenschappen van fluormetholon dan van prednisolonacetaat had deze fout ernstige gevolgen kunnen hebben: een mislukte trabeculectomie. In dit geval werd de fout na niet al te lange tijd ontdekt en had de patiënt geen nadelige gevolgen. De verpakkingen van deze twee geneesmiddelen lijken sterk op elkaar voor wat betreft grootte, vorm en kleur.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacie
Publicatie 1 mei 2007
Editie PiL - Jaargang 11 - editie 5 - Editie 5, 2007