Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Geagiteerde kinderen met oxybutynine

Door op 30-04-2010

Desmopressine kan ernstige hyponatriëmie veroorzaken wanneer gebruikt als middel tegen enuresis nocturna bij kinderen. Anticholinergica zijn niet geregistreerd voor deze aandoening. Ze worden hiervoor wel ‘off label’ gebruikt en zijn ook niet vrij van nevenwerkingen.
De auteurs onderzochten meldingen aan de FDA van nevenwerkingen ten gevolge van oxybutynine bij volwassenen (n=143) en bij kinderen (n=37). Meer dan 80% van de rapporten kwam vanuit de farmaceutische industrie. Artsen en apothekers zorgden voor het merendeel van de pediatrische meldingen. Voor 92% (kinderen) respectievelijk 75% (volwassenen) van de meldingen was de dosering van oxybutynine gespecificeerd. Deze bedroeg 10 mg per dag of minder. De behandeling van kinderen betrof meestal enuresis. Vergeleken met volwassen patiënten treedt agitatie meer dan tweemaal vaker op bij kinderen (6% versus 14%). Sedatie komt daarentegen meer voor bij volwassenen dan bij kinderen (24% versus 11%) met driemaal meer klachten van verwardheid.
Het grotere aantal gevallen van agitatie bij kinderen heeft mogelijk te maken met de grotere gevoeligheid voor anticholinergica op jongere leeftijd. De auteurs wijzen op mogelijke ‘publicatiebias’, waarbij meer aandacht gaat naar kinderen dan naar volwassenen in geval van nevenwerkingen. Van belang is dat voor tolterodine dezelfde nevenwerkingen worden gemeld, wanneer dit geneesmiddel aan kinderen gegeven wordt.
Vier van de 37 patiëntjes die oxybutynine gebruikten vertoonden geheugenstoornissen. Twee van hen ondergingen neuropsychologische tests als bevestiging. Farmacokinetische factoren spelen wellicht ook een rol. Langwerkende preparaten met vertraagde vrijstelling maken het mogelijk om hoge pieken van de plasmaconcentraties en centrale nevenwerkingen te vermijden.

Opmerking referent: uit deze resultaten blijkt nogmaals het belang van spontane meldingen van nevenwerkingen, vooral wanneer buiten de geregistreerde indicatie(s) wordt voorgeschreven.

Belangenverstrengeling: geen.

Gish P, Mosholder D, Truffa M, Johann-Liang R. Anticholinergic adverse effects associated with oxybutynin: comparison of pediatric and adult cases. J. Pediatr 2009;155:432-434.

Oxybutinine is in België en Nederland op de markt als zodanig en als Ditropan®, Dridase® en Kentera®
Desmopressine is in België en Nederland op de markt als Minirin®, Minrin® en Octostim®
Tolterodine is in België en Nederland op de markt als Detrusitol®

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. G. Laekeman
Thema Bijwerkingen
Publicatie 30 april 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 3 - Editie 3, 2010