Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van acetylsalicylzuur en overleving na diagnose colorectale kanker

Door op 01-02-2010

Acetylsalicylzuur blijkt de kans op colorectale neoplasmata te verkleinen en in diermodellen de tumorgroei te vertragen. Dit onderzoek ging het effect na van 325 mg acetylsalicylzuur op de overleving bij colorectale kanker bij patiënten die voor en na de diagnose acetylsalicylzuur gebruikten. Tevens is onderzocht of het effect van acetylsalicylzuur afhangt van de mate van COX-2-expressie van de tumor. De voor een langlopend longitudinaal gezondheidsonderzoek onder beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg verzamelde gegevens vormden de basis voor dit onderzoek. Men volgde 1279 patiënten (840 vrouwen, 439 mannen) met de pathologisch bevestigde diagnose adenocarcinoom stadium I, II of III van wie het gebruik van acetylsalicylzuur voor en na de diagnose bekend was. Tumorcoupes voor retrospectieve bepaling van COX-2-expressie werden opgevraagd. Doodsoorzaken werden vastgesteld door de gegevens op te vragen en waar mogelijk het dossier in te zien. Het gebruik van acetylsalicylzuur was al in kaart gebracht met behulp van een tweejaarlijkse vragenlijst.
Na de diagnose gebruikten 549 patiënten regelmatig acetylsalicylzuur. Van hen overleden er 193, waarvan 81 door colorectale kanker. Daartegenover stonden 730 patiënten die geen acetylsalicylzuur gebruikten, van wie er in totaal 287 overleden en 141 aan colorectale kanker. Dit leverde een HR van 0,71 (95%BI 0,53-0,95) op. Van 459 patiënten was genoeg tumorweefsel beschikbaar voor de bepaling van de COX-2-expressie. Patiënten met een overexpressie van COX-2 die acetylsalicylzuur na de diagnose gebruikten, hadden een lager risico (HR 0,39; 95%BI 0,20-0,76) op overlijden aan colorectale kanker dan patiënten die geen overexpressie van COX-2 hadden. Deze uitkomsten tonen een verband tussen het gebruik van acetylsalicylzuur en toename van de overleving, in het bijzonder bij patiënten met tumoren die een COX-2 overexpressie hadden.

Belangenverstrengeling: niet vermeld. Het National Cancer Institute en National Institutes of Health subsidieerden het onderzoek, maar hadden op geen enkele wijze invloed. �� Chan AT, Ogina S, Fuchs CS. Aspirin use and survival after diagnosis of colorectal cancer. JAMA 2009;302:649-58.

�� Acetylsalicylzuur is in Nederland te verkrijgen als Aspirine®, Alka-Seltzer®, Aspégic®, Aspro® en als zodanig

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.E.M. Geels
Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 1 - Editie 1, 2010