Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van analgetica en gehoorverlies

Door op 16-08-2010

Gehoorverlies komt veel voor. Gelet op de bekende ototoxische effecten van (acetyl)salicylzuur bij de mens en van NSAID’s bij dieren, is er aanleiding om te onderzoeken of gebruik van deze stoffen verband houdt met gehoorverlies. Dat geldt op wat andere wijze ook voor paracetamol, dat depletie van glutathion kan veroorzaken. Van glutathion is aangetoond dat het de cochlea kan beschermen tegen beschadiging door geluid.
Curhan et al. analyseerden de gegevens van 26.917 mannen die in 1986 40-74 jaar waren en oorspronkelijk deelnamen aan The Health Professionals Followup Study waarin mannen werkzaam op het gebied van de gezondheidszorg werden opgenomen. De mannen hadden in 1986 een gedetailleerde vragenlijst ingevuld en daarna elke twee jaar opnieuw.
Gedurende 369.079 persoonjaren waren 3488 gevallen van een door een deskundige vastgesteld gehoorverlies gemeld. Personen die in vervolgperiode van 20 jaar de leeftijd van 75 jaar bereikten werden niet opgenomen in de analyse van de onderzoeksresultaten. Regelmatig gebruik van elk van de drie soorten analgetica (acetylsalicylzuur, NSAID’s, paracetamol) toonde een onafhankelijk verband met een grotere kans op gehoorverlies. Gebruik van twee of meer keren per week had een groter risico dan gebruik van minder dan tweemaal per week. Ook langduriger gebruik leidde tot een hoger risico. Het risico was voorts groter bij mannen jonger dan vijftig jaar dan bij mannen boven de vijftig jaar.
Hoewel de conclusies van dit onderzoek duidelijk zijn (ook na correctie voor tal van verstorende factoren) zijn er ook beperkingen: de gegevens betreffende gehoorverlies waren door de deelnemende mannen zelf gerapporteerd (als zij geen gehoorverlies meldden, werd aangenomen dat het er ook niet was); er waren ook geen gegevens over de blootstelling aan lawaai; de deelnemers waren voornamelijk Kaukasische mannen. Het is dus niet zeker of deze uitkomsten ook gelden voor andere etnische groepen, leeftijdsgroepen en vrouwen.
Desalniettemin heeft dit onderzoek een belangwekkend resultaat opgeleverd dat een vervolg verdient.

Opmerking redactie: vooral acetylsalicylzuur wordt zeer vaak voorgeschreven bij primaire en secundaire preventie van cardiovasculaire aandoeningen. Naast de vergrote kans op maagdarmbloedingen is er mogelijk ook een verhoogde kans op gehoorsvermindering door acetylsalicylzuur. Verder onderzoek is echter nodig voordat men het preventief gebruik verandert.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Curhan SG, Eavey R, Shargorodsky J, Curhan GC. Analgesic use and risk of hearing loss in men. Am J Med 2010;123:231-7.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Prof. dr. J.M.A. Sitsen
Thema Bijwerkingen
Publicatie 16 augustus 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 6 - Editie 6, 2010