Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van antipsychotica verlaagt de levensverwachting van patiënten met de ziekte van Alzheimer

Door op 01-02-2009

Gegevens uit kortdurend placebo-gecontroleerd onderzoek deden vermoeden dat de levensverwachting van patiënten met de ziekte van Alzheimer werd verkort door het gebruik van antipsychotica. Omdat er geen gegevens over effecten op lange termijn beschikbaar waren voerden Ballard en medewerkers een placebo-gecontroleerd onderzoek uit. Tussen oktober 2001 en december 2004 volgden zij 165 opgenomen patiënten die één van de volgende antipsychotica kregen: thioridazine, chloorpromazine, haloperidol, trifluoroperazine of risperidon. Zij werden gerandomiseerd naar doorbehandeling met hun eigen medicatie of met placebo. De primaire uitkomstmaat was de sterfte na twaalf maanden. Van de 165 patiënten namen er 128 daadwerkelijk deel aan het onderzoek: 64 in elke arm. Na een jaar was de overleving in de behandelde groep 70 procent en in de placebogroep 77 procent. Telefonische navraag na 2 en 3 jaar toonde aan dat de verschillen op die tijdstippen nog groter waren: na twee jaar 46 tegen 71 procent en na drie jaar 30 tegen 59 procent voor de behandelde respectievelijk placebogroep. Gedurende de hele onderzoeksperiode was de mortaliteit in de placebogroep 42 procent lager. Dit onderzoek maakt volgens de auteurs duidelijk dat de indicatie voor deze middelen bij patiënten met de ziekte van Alzheimer zeer beperkt is.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 februari 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 2 - Editie 2, 2009