Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van hypertone zoutoplossing bij traumapatiënten

Door op 27-04-2011

Doel van dit overzicht is het gebruik van hypertone zoutoplossing bij traumagevallen nader onder de loep te nemen. Patiënten met ernstige bloedingen, brandwonden en traumatische hersenbeschadiging kunnen een hypovolemische shock ontwikkelen en moeten zo nodig vochtsuppletie krijgen.
In vergelijking met een isotone behandeling heeft een hypertone zoutbehandeling een aantal voordelen: het heeft hemodynamische, immuunmodulerende en ontstekingremmende effecten die gunstig zijn voor traumapatiënten bij wie vochtsuppletie noodzakelijk is. Daarnaast wordt hypertoon zout gebruikt bij patiënten met een traumatische hersenbeschadiging om de intracraniële druk te verminderen.
Wanneer men echter alle onderzoeken die met hypertoon zout zijn uitgevoerd op een rijtje zet, blijkt dat het gebruik ervan geen verschil oplevert in mortaliteit of andere belangrijke klinische uitkomstmaten in vergelijking met een isotone behandeling. Een bezwaar van de meeste onderzoeken is dat ze statistisch niet voldoende onderbouwd waren om significante verschillen aan te tonen. Ook in een recent groot Cochrane-overzicht, statistisch goed onderbouwd, kon men geen verschil aantonen tussen de behandeling met hypertone zoutoplossing en die met isotone of bijna isotone zoutoplossing. Slechts een aantal in omvang kleinere onderzoeken hebben een positief effect van hypertoon zout aangetoond. De bewijslast dat het resultaat van een hypertone zoutbehandeling bij traumapatiënten beter zou zijn dan die van een isotone behandeling is dus nauwelijks voorhanden. Bovendien kan het gebruik van hypertoon zout leiden tot myelinolyse in het gebied van de pons door de snelle toename van het serumnatriumgehalte.
De auteurs concluderen dat het gebruik van hypertoon zout bij traumapatiënten ten opzichte van de gangbare isotone behandelingen geen meerwaarde heeft. De toediening van een hypertone zoutoplossing bij patiënten met een verhoogde intracraniële druk bij een traumatische hersenbeschadiging kan effectiever zijn dan het gebruik van mannitol.

Belangenverstrengeling: niet vermeld.

Patanwala AE, Amini A, Erstad, BL. Use of hypertonic saline injection in trauma. Am J Health–Syst Pharm 2010;67:1920-8.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs Dr. P.L.B. Bruijnzeel
Thema Farmacotherapie
Publicatie 27 april 2011
Editie PiL - Jaargang 15 - editie 3 - Editie 3, 2011