Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van protonpompremmers leidt niet tot osteoporose of verminderde botdichtheid

Door op 25-06-2010

Uit recent onderzoek blijkt dat gebruik van protonpompremmers (PPI’s) leidt tot meer fracturen (zie ander referaat in dit nummer). Omdat onduidelijk is wat de achterliggende oorzaak is, onderzochten Targownik en medewerkers of PPI’s wellicht osteoporose of verminderde botdichtheid veroorzaken. Zij gebruikten een databank met demografische gegevens waarbij ook het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen (onder meer toepassing van PPI’s) en eventuele diagnoses bekend zijn. Indien botscans waren gemaakt, waren de gegevens hiervan ook bekend. De onderzoekers gebruikten deze gegevens over de periode van 2000 tot 2007, omdat alle scans gedurende deze periode op dezelfde wijze en met hetzelfde apparaat waren uitgevoerd.
De onderzoekers voerden een onderzoek uit met patiënten met botafwijkingen aan de heup of wervelkolom. Deze patiënten werden telkens vergeleken met drie gepaarde controlepersonen. Ook werd onderzoek gedaan naar het beloop van de botstatus bij alle in het onderzoek betrokken personen.
Na uitgebreide statistische analyse bleek dat het gebruik van PPI’s geen invloed had op het ontstaan van osteoporose of een verminderde botdichtheid. Ook het beloop van de botstatus werd niet door het gebruik van PPI’s beïnvloed.

Belangenverstrengeling: het onderzoek is gesponsord door Canadese overheidsinstellingen. Enkele auteurs hadden daarnaast banden met de industrie.

Targownik L, Lix L, Leung S, en Leslie W. Proton-pump inhibitor use is not associated with osteoporosis or accelerated bone mineral density loss. Gastroenterology 2010;138:896-904.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Auteurs P.J.M.M. Toll
Thema Bijwerkingen
Publicatie 25 juni 2010
Editie PiL - Jaargang 14 - editie 5 - Editie 5, 2010