Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van QT-tijdverlengende geneesmiddelen

Door op 01-06-2003

Geneesmiddelen die de QT-tijd verlengen, verhogen enigszins het risico van de zeldzame ritmestoornis ‘torsade de pointes’ (chaotisch ventrikelritme) en daarmee ventrikelfibrillatie en plotse dood. Er zijn ongeveer vijftig van deze middelen in omloop en nog eens 26 andere, die de klaring daarvan verminderen en dus de plasmaspiegels verhogen (zie het geneesmiddelen bulletin, maart 2002). Het risico is vermoedelijk hoger als twee of meer middelen worden gecombineerd die elk voor zich al de QT-tijd verlengen (farmacologische interactie). Omdat het risico ook hoger wordt geacht bij sterk verhoogde plasmaconcentraties van QT-tijdverlengers, zijn ook farmacokinetische interacties beschreven met enzymremmers.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Bijwerkingen
Publicatie 1 juni 2003
Editie PiL - Jaargang 7 - editie 6 - Editie 6, 2003