Praktijkgerichte nascholing over farmacotherapie in de eerste lijn
Menu

Gebruik van telmisartan ter voorkoming van herhaalde beroertes en hartproblemen

Door op 01-05-2009

Hypertensie is de hoogste risicofactor voor een beroerte en verlaging van de bloeddruk vermindert de kans op een beroerte. Ook bij secundaire preventie heeft behandeling van hypertensie zin. Mogelijk hebben remmers van het renine-angiotensine systeem (RAAS) onafhankelijk van hun bloeddrukverlagende werking ook andere gunstige effecten ter preventie van een beroerte. Onder andere het Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) onderzoek liet zien dat de kans op een beroerte bij patiënten met cardiovasculaire ziekte of diabetes was afgenomen bij gebruik van een ACE-remmer, ofschoon de effecten op de bloeddruk slechts gering waren. Ook andere onderzoeken wijzen op een dergelijk voordeel. In veel van die onderzoeken begon men echter de behandeling met RAAS-blokkers pas maanden of zelfs jaren na de eerste beroerte. Om het effect van vroege interventie te onderzoeken werd het PRoFESS (Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes) onderzoek opgezet. In dit zeer grote onderzoek, uitgevoerd in 35 landen, werden 20.332 patiënten met een recent ischemisch herseninfarct gerandomiseerd naar behandeling met telmisartan (een angiotensine receptorblokker; 80 mg/dag) of met placebo. Behandeling begon na een mediaan interval van 15 dagen. Ondanks de grote aantallen patiënten vond men geen verschil tussen telmisartan en placebo betreffende het optreden van een recidief beroerte, belangrijke cardiovasculaire gebeurtenissen of nieuwe gevallen van diabetes.

Log nu in om het volledige artikel te bekijken of om te reageren.

Abonneren

Informatie over dit artikel

Thema Farmacotherapie
Publicatie 1 mei 2009
Editie PiL - Jaargang 13 - editie 5 - Editie 5, 2009